ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವ' ಹಾಗೂ 'ಗಾಳಿಪಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ'                                                                                                                                                       ವಿಡಿಯೋ: ವಿನೋದ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ